วันที่ 27-28 เมษายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 และ วันที่ 8 เมษายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งเหตุอัคคีภัย บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร

วันที่ 27-28 เมษายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4  ราย ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 และ วันที่ 8 เมษายน 2566  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งเหตุอัคคีภัย บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร

ข้ามไปยังทูลบาร์