วันที่ 27 เมษายน 2565 นายจำนงค์  ยอดน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย วิทยากร อบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบล การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของราชการส่วนกลาง โดยมี นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายจำนงค์  ยอดน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย วิทยากร อบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบล การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของราชการส่วนกลาง โดยมี นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และนายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กล่าวต้อนรับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม กล่าวรายงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์