วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างทางดินซีเมนต์ปิดผิว Asphaitic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ. 35-007 สายทางบ้านดอนเมย หมู่ 5—บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ตำบลดอนเมย

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างทางดินซีเมนต์ปิดผิว Asphaitic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ. 35-007 สายทางบ้านดอนเมย หมู่ 5—บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์