วันที่ 27 มกราคม 2565 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้่านหนองปลิง หมู่ 3 ช่วงบ้านนายโสภา ไชยมงคล – บ้านนายสุทธินันท์ มีดี

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายก อบต.ดอนเมยและนายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานายก อบต.ดอนเมย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้่านหนองปลิง หมู่ 3 ช่วงบ้านนายโสภา ไชยมงคล – บ้านนายสุทธินันท์ มีดี

ข้ามไปยังทูลบาร์