วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายก อบต.ดอนเมย และนาย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านก่อ หมู่ 2 เพื่อสำรวจสถานีสูบน้ำบ้านก่อ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายก อบต.ดอนเมย และนาย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านก่อ หมู่ 2 เพื่อสำรวจสถานีสูบน้ำบ้านก่อ

ข้ามไปยังทูลบาร์