วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้ารับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้ารับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์