วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยเหลือประชาชน ณ วัดบ้านหนองปลิงและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 27 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยเหลือประชาชน ณ วัดบ้านหนองปลิงและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

 

ข้ามไปยังทูลบาร์