วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย รวบรวมขยะอันตรายในชุมชนตำบลดอนเมยได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอรี่หรือถ่านไฟเก่า กระป๋องสเปรย์ ยา เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์เคมีในครัวเรือน สารเคมีอันตรายและอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ต่างๆ และนำขยะอันตรายในชุมชน ไปส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย รวบรวมขยะอันตรายในชุมชนตำบลดอนเมยได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอรี่หรือถ่านไฟเก่า กระป๋องสเปรย์ ยา เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์เคมีในครัวเรือน สารเคมีอันตรายและอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ต่างๆ และนำขยะอันตรายในชุมชน ไปส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์