วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านหนองปลิง หมู่ 3 หมู่ 4 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านหนองปลิง หมู่ 3 หมู่ 4 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง

ข้ามไปยังทูลบาร์