วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนนาจิกพิทยาคมพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะทำงานและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนนาจิกพิทยาคมพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะทำงานและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน


ข้ามไปยังทูลบาร์