วันที่ 26 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนนาจิกพิทยาคมและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรม สู่สาธารณชน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนนาจิกพิทยาคมและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรม สู่สาธารณชน  สนับสนุนโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและคณะครู ในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ข้ามไปยังทูลบาร์