วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชนตำบลดอนเมย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง (งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชนตำบลดอนเมย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง (งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน …. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์