วันที่ 23 มีนาค ม 2566 เวลา 14.30 น นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่องไฟไหม้ป่าเส้นระหว่างบ้านคำสร้างบ่อไปบ้านดงบังตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จึงสั่งการให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟไหม้ป่าและสามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

วันที่  23 มีนาค ม 2566 เวลา 14.30 น  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่องไฟไหม้ป่าเส้นระหว่างบ้านคำสร้างบ่อไปบ้านดงบังตำบลน้ำปลีก  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  จึงสั่งการให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟไหม้ป่าและสามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์