วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมป่าไม้ ตรวจสอบทำเลสถานที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นไม้สับจากยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลดอนเมย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมป่าไม้ ตรวจสอบทำเลสถานที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นไม้สับจากยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์