วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงานและได้ดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงานและได้ดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้ามไปยังทูลบาร์