วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิงตำบลดอนเมย เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมการขุดคลองชลประทานจากข้อพิพาทให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ปกติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิงตำบลดอนเมย เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมการขุดคลองชลประทานจากข้อพิพาทให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ปกติ

ข้ามไปยังทูลบาร์