วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 พบปะพนักงานส่วนตำบลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงาน อบต.ทุกคน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 พบปะพนักงานส่วนตำบลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงาน อบต.ทุกคน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน

ข้ามไปยังทูลบาร์