วันที่ 21 เมษายน 2566  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อพิจาณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4  ราย  ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 และ วันที่ 8 เมษายน 2566  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งเหตุอัคคีภัย 1 ราย บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อพิจาณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4  ราย  ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 และ วันที่ 8 เมษายน 2566  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งเหตุอัคคีภัย 1 ราย  บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์