วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ห่างไกลยาเสพติด ห่วงใยชีวิต พิชิต COVlD-19 และนายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมไวรัสโคโรน่า

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ห่างไกลยาเสพติด ห่วงใยชีวิต พิชิต COVlD-19 และนายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมไวรัสโคโรน่า

ข้ามไปยังทูลบาร์