วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการทำงานและแนะนำตัวพร้อมอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อคณะผู้บริหาร

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการทำงานและแนะนำตัวพร้อมอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อคณะผู้บริหาร

ข้ามไปยังทูลบาร์