วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุม อปพร.ตำบลดอนเมย โดยมี นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ผอ.ศูนย์ อปพร.ตำบลดอนเมย เพื่อทำการประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุม อปพร.ตำบลดอนเมย โดยมี นายสายันต์ มีดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ผอ.ศูนย์ อปพร.ตำบลดอนเมย

เพื่อทำการประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือประชาชน

ข้ามไปยังทูลบาร์