วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำราญ วงค์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอเมยและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดอนเมยพร้อมกับชาวบ้านหนองปลิง หมู่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ณ หนองโคกกว้างบ้านหนองปลิง หมู่ 3 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำราญ วงค์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอเมยและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดอนเมยพร้อมกับชาวบ้านหนองปลิง หมู่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ณ หนองโคกกว้างบ้านหนองปลิง หมู่ 3   โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์