วันที่ 19-21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา อบต.ดอนเมย เจ้าหน้าที่ และ อสม.ตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดอนเมย

วันที่ 19-21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา อบต.ดอนเมย เจ้าหน้าที่ และ อสม.ตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนปัองกัน             โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์