วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นตัวแทนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ในวันที่ 29 เมษายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นตัวแทนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน  4 ราย ในวันที่ 29 เมษายน 2566  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน

ข้ามไปยังทูลบาร์