วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายปรัชญา สนิท ปลัดอำเภอ ร่วมกับ กำนันตำบลดอนเมย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงตรวจความเหมาะสมของสถานที่สำหรับจัดตั้ง (Local Quarantine) ตำบลดอนเมย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายปรัชญา สนิท ปลัดอำเภอ ร่วมกับ กำนันตำบลดอนเมย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงตรวจความเหมาะสมของสถานที่สำหรับจัดตั้ง (Local Quarantine) ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์