วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมคณะผู้บริหาร นายเชาว์วัฒ์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นางเพ็ญศิริ คชะเสน หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมคณะผู้บริหาร นายเชาว์วัฒ์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นางเพ็ญศิริ คชะเสน หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์