วันที่ 18 กันยายน 2566  นายโชติทิวัตถ์  อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ ได้รับแจ้งจาก ผู้นำชุมชน หมู่ 1,5 บ้านดอนเมย  เวลา 7:30 น. ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จึงเข้าตรวจสอบ ที่บ้านดอนเมยหมู่ 5 ทางไปบ้านหนองเดิน ขาออกจากบ้านดอนเมย มีผู้บาดเจ็บได้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว

วันที่ 18 กันยายน 2566  นายโชติทิวัตถ์  อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ ได้รับแจ้งจาก ผู้นำชุมชน หมู่ 1,5 บ้านดอนเมย  เวลา 7:30 น. ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จึงเข้าตรวจสอบ ที่บ้านดอนเมยหมู่ 5 ทางไปบ้านหนองเดิน ขาออกจากบ้านดอนเมย มีผู้บาดเจ็บได้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์