วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมยและอสม.บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณรัศมีบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมยและอสม.บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3
ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณรัศมีบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3

 

ข้ามไปยังทูลบาร์