วันที่ 16 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ( โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน )  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ( โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน )  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม,สมาชิกสภา,ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ในวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ดอนสะครามบ้านดอนเมย หมู่ 1,5 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอขอบคุณ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สมาชิกสภา,ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลดอนเมยทุกท่าน ที่เข้าร่วม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ( โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ) เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวรักษาความสมดุลธรรมชาติในพื้นที่ป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์