วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ตำบลดอนเมย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ตำบลดอนเมย โดยมี นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเป็นประธาน เพื่อหารือการจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันระดับตำบล (Local Quarantine)

ข้ามไปยังทูลบาร์