วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย โดยมีแผนการดำเนินงานออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในเวลา 08.30—16.30 น. ดังนี้

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย โดยมีแผนการดำเนินงานออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในเวลา 08.30—16.30 น. ดังนี้
วันที่ 15  มีนาคม  2566  บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1,5
วันที่ 16  มีนาคม  2566  บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3,4
วันที่ 17  มีนาคม  2566  บ้านก่อ  หมู่ที่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์