วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย เพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้กักตัวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย เพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้กักตัวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ข้ามไปยังทูลบาร์