วันที่ 15 กันยายน 2566 นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่บ้านก่อหมู่ 2 เพื่อตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียพร้อมบ่อพักและเททับผิวจราจร จากบ้านนายหนูพร ศุภศร – ที่นานายจำปา เถาว์ท่อน บ้านก่อ หมู่ 2

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ลงพื้นที่บ้านก่อหมู่ 2 เพื่อตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียพร้อมบ่อพักและเททับผิวจราจร จากบ้านนายหนูพร ศุภศร – ที่นานายจำปา เถาว์ท่อน บ้านก่อ หมู่ 2

 

ข้ามไปยังทูลบาร์