วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสายัต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ล้างท่อน้ำเสียวัดบ้านหนองปลิง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสายัต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ล้างท่อน้ำเสียวัดบ้านหนองปลิง

ข้ามไปยังทูลบาร์