วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์