วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมชมนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมชมนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

ข้ามไปยังทูลบาร์