วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2565  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ควบคุมงาน ตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวัดบ้านก่อ-กุดน้ำมอก หมู่ 2 ช่วงที่ 2 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2565  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ควบคุมงาน ตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวัดบ้านก่อ-กุดน้ำมอก หมู่ 2 ช่วงที่ 2
ปริมาณงาน   ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.  งบประมาณก่อสร้าง 70,840.94 บาท

ข้ามไปยังทูลบาร์