วันที่ 12 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์