วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านดอนเมย หมู่ บ้านก่อ หมู่ 2 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง (งานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย )

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านดอนเมย หมู่ บ้านก่อ หมู่ 2 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง (งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย )

ข้ามไปยังทูลบาร์