วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ปี 2565 ) “ตั้งด่านชุมชน” ตำบลดอนเมย

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ปี 2565 ) “ตั้งด่านชุมชน” ตำบลดอนเมย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์