วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นายเกรียงไกร วิริยะกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นายเกรียงไกร วิริยะกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์