วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบไก่และอาหารไก่ ให้กับนางสวาส มงคลมาตย์ ,นายกบ อาบทอง และนายสมบัติ วุฒิภา ตามโครงการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบเงินช่วยเหลือ โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบไก่และอาหารไก่ ให้กับนางสวาส มงคลมาตย์ ,นายกบ อาบทอง และนายสมบัติ วุฒิภา ตามโครงการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบเงินช่วยเหลือ โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์