วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสายันต์ มีดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบผู้ปกครอง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสายันต์ มีดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบผู้ปกครอง


ข้ามไปยังทูลบาร์