วันที่ 10  เมษายน 2566 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในเทศกาลปีใหม่ไทย

วันที่ 10  เมษายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต ปลัด.อบต หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในเทศกาลปีใหม่ไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  และนายไพศาล อาจธะขันธ์ วิทยากร  พร้อมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์