วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กองช่าง งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย ปิดไฟส่องสว่างทางถนนชั่วคราว เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากรังสีแสงโคมไฟในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กองช่าง งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย ปิดไฟส่องสว่างทางถนนชั่วคราว เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากรังสีแสงโคมไฟในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ข้ามไปยังทูลบาร์