วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  มอบให้ กองช่าง(งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปาเส้นบ้านหนองปลิงไปหนองนาเทิง  เนื่องจากท่อน้ำแตกทำให้ต้องหยุดการส่งน้ำชั่วคราว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำ ………………….

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  มอบให้ กองช่าง(งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปาเส้นบ้านหนองปลิงไปหนองนาเทิง  เนื่องจากท่อน้ำแตกทำให้ต้องหยุดการส่งน้ำชั่วคราว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำ ………………….
### องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้ทันถ่วงที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์