วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสำราญ วงจันค์ทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสำราญ วงจันค์ทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว

ข้ามไปยังทูลบาร์