วันที่พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้พัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายบ้าน นายสุนันท์ ใจบาน บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่พุธที่ 8  กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2566   เรื่องเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  ได้พัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายบ้าน นายสุนันท์ ใจบาน  บ้านเลขที่ 54  หมู่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์