เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดอนเมย เดินทางไปส่ง นางบังอร อุทธจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โอนย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสาวปราณี  ภักดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.จิกดู่ และขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ทาง อบต.ดอนเมย มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมงานและขอให้นางสาวปราณี  ภักดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดอนเมย เดินทางไปส่ง นางบังอร อุทธจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โอนย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสาวปราณี  ภัคดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ และขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมงานและขอให้นางสาวปราณี  ภัคดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ


ข้ามไปยังทูลบาร์