ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันยุงลายพาหะไข้เลือดออก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลดอนเมย

ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันยุงลายพาหะไข้เลือดออก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์